Een halve eeuw in de bres voor een beter leefmilieu

Het verhaal van Bond Beter Leefmilieu begon meer dan vijftig jaar geleden.

1971: Eind jaren 1960 laat milieuminnend Vlaanderen voor de eerste keer van zich horen, met een ‘mars op Gent’ - het eerste massaprotest tegen vervuiling -, nog meer betogingen en acties. Maar de impact op de politieke besluitvorming blijft uit: daarvoor zijn de initiatieven te geïsoleerd. Dat kan beter, denken Michel Didisheim, Jan Tanghe, Pierre Dulieu, Dominique de Wasseige, Baudouin du Bus de Warnaffe en Mark Dubrulle. De 6 willen voor de milieubeweging een globale visie ontwikkelen en richten de tweetalige organisatie Bond Beter Leefmilieu – Inter-Environnement op. Hun doel: de politiek beïnvloeden en een verschil maken in het Belgische milieubeleid.

1976: De organisatie splitst zich op in Bond Beter Leefmilieu en Inter-Environnement Wallonie. Later komen daar de Brusselse broertjes Inter-Environnement Bruxelles en Brusselse Raad voor het Leefmilieu bij. De vier federaties komen geregeld samen om te overleggen en hun strategie uit te zetten. Bond Beter Leefmilieu ontwikkelt zich verder als ‘koepel’ van de Vlaamse natuur- en milieuclubs, het aantal lidorganisaties blijft groeien.

Jaren 1990: Bond Beter Leefmilieu wordt officieel erkend door de overheid en krijgt een plek in officiële adviesorganen. Bond Beter Leefmilieu geeft raad over zowat alle milieugerelateerde wetgeving waar Vlaanderen werk van maakt en verwerft een positie waarin ze actief met de overheid kan samenwerken om te komen tot een geïntegreerd milieubeleid. 

Jaren 2000: Bond Beter Leefmilieu blijft zich inzetten op beleidsbeïnvloeding. Tegelijk investeert Bond Beter Leefmilieu actief in haar groeiende netwerk van aangesloten organisaties. Bovendien bouwt Bond Beter Leefmilieu een projectenwerking uit: samen met het netwerk worden innovatieve oplossingen gecreëerd. 

Vandaag is Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw meer dan de klassieke milieukoepel: we bundelen de krachten van natuurverenigingen, bredere sociale organisaties, burgerbewegingen, bedrijven en overheden, alle spelers die nodig zijn om de transitie naar een duurzame en gezonde samenleving te realiseren.